Velkommen til Tidsreisa

SLIK BRUKAR DU TIDSREISA
Naviger i tidslinja ved å sveipa eller klikka på pilane i hjørna. Du kan også bruka kartet til å navigera.
Tap eller hald musepeikaren over symbola for å læra om hendinga.
Årstal med bobler kan du trykka deg vidare inn på for å læra meir.
Lær meir om ulike tema ved å trykka på dei oransje «+»-knappane på illustrasjonane.